Menu

Molsbroek

Molsbroek
Molsbroek

Verdwaal in het grootste beschermde natuurreservaat van de streek

Wie aan natuur in Lokeren denkt, denkt onmiddellijk aan het Molsbroek! Het is het grootste beschermde natuurreservaat (meer dan 80 hectare) van de streek. De wandeldijk biedt een mooi zicht op de uitgestrekte moerasvlakte met talrijke fauna en flora: watervogels, elzenbroeken, rivierduinen, rietvelden en vochtige graslanden.

Naast een mooi zicht op de moerasvlakte is de wandeldijk ook ideaal om de verschillende vogelsoorten in het gebied te observeren. De goede waterkwaliteit en gevarieerde biotopen maken van het gebied niet alleen voor vogels, maar ook voor insecten en padden een waar paradijs! 

Contact

Opening hours

Permanent open.

Wat valt er te beleven?