Menu

Grootse plannen met de industriële schoorsteen van de Van Hauwermeirsmolen

Van Hauwermeirsmolen

De organisatie

Van Hauwermeirsmolen vzw beheert sinds 1994 de site van de Van Hauwermeirsmolen en wil de erfgoedwaarde van de watermolen beschermen, ontwikkelen en bekend maken bij het publiek.

De Van Hauwermeirsmolen verwent bezoekers al heel lang met rondleidingen. Maar ook tentoonstellingen, films en kluchten gebaseerd op het rijke molenerfgoed komen er vaak aan bod. Jongeren en kinderen krijgen er speciaal aandacht door een intense educatieve aanpak. Zij ervaren er hoe het oeroude ambacht van de molenaar nog steeds brandend actueel is. Ze proeven er van het graan en het versgemalen meel, luisteren naar het ruisende waterrad en de zingende molenstenen.

Vzw Van Hauwermeirsmolen wil ook de landschappelijk waardevolle Molenbeekvallei en de natuur rondom de watermolen bekend maken bij het publiek. De veedrinkpoel, de hooiweide, de hoogstamboomgaard en de natuurlijke oevers van de Molenbeek zijn een lustoord voor de ijsvogel, de grote gele kwikstaart en de kwakende kikkers. Het prachtige landschap biedt een unieke meerwaarde voor de bezoekers. 

Schouw Van Hauwermeirsmolen

Het erfgoed

De Van Hauwermeirsmolen is een actieve, levende watermolen. Hij is beschermd als monument in 1994, samen met de kollergang in de olieslagerij en de industriële schoorsteen. Samen vormen zij ook een beschermd dorpsgezicht. De watermolen werd volledig gerestaureerd en maalvaardig gemaakt in 2000 en 2007.

De watermolen werd voor het eerst vermeld op de Horenbaultkaart uit 1592. Aanvankelijk was het een dubbelmolen, een graan-en oliemolen lagen zusterlijk tegenover elkaar aan de Molenbeek en hadden elk een eigen rad. In 1909 werd een ‘moderne’ olieslagerij gebouwd naast de watermolen. Dit was een bloeiend bedrijf, dat een stille dood stierf wegens gebrek aan opvolging in de familie Van Hauwermeir in de periode 1960-65. De industriële schoorsteen diende als rookafvoer voor de stoomketel van de olieslagerij. De schoorsteen is erkend als ZEN-monument, d.w.z. Zonder Economisch Nut.

Daarnaast is de Van Hauwermeirsmolen ook erkend als ‘open erfgoed’. Een erkenning waar de molen bijzonder fier op is!

Van Hauwermeirsmolen

Het project

Deze 25 meter hoge industriële schoorsteen uit 1909 is een belangrijk element van het industrieel verleden van de olieslagerij en maakt onlosmakelijk deel uit van de site Van Hauwermeirsmolen. Industriële schoorstenen worden ook wel eens ‘de monumenten van de arbeid’ genoemd. De schouw is een baken in het landschap en een vertrouwd beeld in de dorpskom

De schoorsteen staat echter erbarmelijk scheef en moet dringend afgebroken en weer opgebouwd worden. Van Hauwermeirsmolen krijgt, dankzij de erkenning als ‘open erfgoed’ 80 % subsidie (min 21 % BTW, en heel wat andere kosten) van de overheid. Daardoor wordt de restfinanciering een zware dobber. Dankzij jouw gift kan de schoorsteen weer volledig heropgebouwd worden.

Wil jij je ook inzetten voor dit mooie erfgoedproject? Doe dan een gift. Jouw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een officieel attest waarmee je via je belastingen 45% van je gift recupereert.

Praktisch