Menu

Heetveldemolen breidt uit tot toegankelijk belevingscentrum

Heetveldemolen

De organisatie

Heetveldemolen vzw is opgericht om de Heetveldemolen te beheren. In eerste instantie werkt de vzw om de molen maalvaardig te houden. Daarnaast wordt ook de maatschappelijke functie van de molen levend gehouden. De molen werkt verbindend tussen boeren, bakkers en consumenten uit de buurt. Er worden oude technieken gebruikt én getoond, molenaars in opleiding kunnen er stage lopen, er worden baksessies georganiseerd in verschillende bakhuizen met natuurlijke producten uit de omgeving en streekgebonden tradities worden in ere gehouden. Verder wordt het monument ook opgengesteld voor wandelaars die de Pajotse wandelknooppunten volgen, of voor organisaties, scholen en instellingen die belangstelling hebben voor erfgoed.

Heetveldemolen

De Heetveldemolen is een watermolen die nog steeds in werking is, onafgebroken sinds de eerste vermelding van de molen in 1440. De molen aan de rivier de Mark vormde samen met de boerderij aan de overkant, toen een omwald kasteel, het domein Heetvelde. In 2014 werd de Heetveldemolen erkend als actieve molen door het Molenforum Vlaanderen.

Het project

De molen is vanouds een ontmoetingsplaats. Daarom wil de vzw de toegankelijkheid voor kinderen, andersvaliden en ouderen verbeteren en uitbreiden. Dat kan door de schuur van de molen om te bouwen tot een ruimte waar een grotere groep kan worden ontvangen zodat er dagprogramma's kunnen worden aangeboden.

Om de verbouwingen aan de schuur te financieren werkt Heetveldemolen vzw sinds 2016 samen met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en de Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei om de Heetveldemolen als belevingscentrum verder uit te bouwen. Dit samenwerkingsproject dekt 65% van de kosten. In de overige 35%  kan jouw gift een belangrijke rol spelen.

 

​​​​​​Wil jij er mee voor zorgen dat in de Heetveldemolen een ontmoetingscentrum komt? Dat kan via een gift. Jouw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een officieel attest waarmee je via je belastingen 45% van je gift recupereert.

Praktisch

 • Naam: Heetveldemolen vzw
 • RekeningnummerBE49 7460 1848 0871 - vermelding: gift Heetveldemolen vzw 
 • Contactgegevens:
  Monique van Ongevalle
  Munkbaan 1
  1570 Tollembeek
 • Tel.: 055 42 50 05
 • E-mail: monique.vanongevalle@skynet.be
 • Websitewww.heetveldemolen.be