Menu

Help mee de toren van de basiliek van Tongeren te ontsluiten

Basiliek Tongeren

De organisatie

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte beheert de prachtige basiliek van Tongeren. De basiliek is een van de belangrijkste monumenten in België's "eerste stad". Naast het beheer van de Basiliek, is de Kerkfabriek verantwoordelijk voor het onderhoud van dit monument. De Kerkfabriek valt onder toezicht van het Bisdom Hasselt, De Vlaamse overheid - Agentschap Binnenlands Bestuur en het Stadsbestuur van Tongeren.

Het erfgoed

De stad Tongeren en de wijde omgeving worden gedomineerd door de robuuste gotische toren van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. De bouw van de basiliek startte in 1245, maar werd pas 300 jaar later voltooid. De imposante toren van de basiliek, mist eigenlijk een spits, maar bewees haar nut als belfort. Het belfort is erkend als UNESCO-werelderfgoed. De Tongerse basiliek is ongetwijfeld één van de mooiste religieuze bouwwerken die Vlaanderen rijk is.  

De Tongerse basiliek is parochiekerk van de Parochie Onze-Lieve-Vrouw Geboorte, maar wordt ook druk bezocht door toeristen en kunstliefhebbers. De kerk is al eeuwenlang een belangrijk pelgrimsoord. Ook vandaag leeft deze traditie nog steeds verder in de zevenjaarlijkse Kroningsfeesten en de toning van de relieken.

Middenbeuk basiliek

Het project

Het onderhoud van een monument als de Basiliek van Tongeren is een werk van meerdere jaren. De huidige restauratiecampagne werd ingezet in 1966 en omvatte de gevels, de toren, het interieur, de kloostergang en de inrichting ervan tot Teseum. Tijdens deze werkzaamheden werd ook een archeologische site onder de Basiliek ingericht.

Maar het werk is nog niet af! In vijf volgende fasen worden achtereenvolgens de toren toegankelijk gemaaktde gebinten en leien van de daken gerestaureerd en tenslotte de koorgevels en de renaissance glasramen hersteld en beveiligd.

Met de voltooiing van deze laatste restauratiefasen in 2026 zal 60 jaar aan restauratiewerken plechtig worden afgesloten. 

Praktisch

Vind jij dit erfgoedproject ook zo waardevol? Dan kan je er nu aan bijdragen met een gift. Jouw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een officieel attest waarmee je via je belastingen 45% van je gift recupereert.

  • Adres: Corversstraat 1, 3700 Tongeren
  • Rekeningnummer: BE74 7440 7419 6707 - met vermelding 'gift - Basiliek' 
  • Website: www.dekenaattongeren.be