Menu

Het Maria-altaar van de Sint-Fredeganduskerk in Deurne wordt gerestaureerd

maria-altaar

De organisatie

De Sint-Fredegandusgezellen ijveren ervoor om de kunstwerken van de Sint-Fredeganduskerk in Deurne stuk voor stuk te laten restaureren en conserveren.

Het erfgoed

De huidige laatgotische  kerk dateert uit 1644. Het driebeukige monument is opgetrokken in regionale baksteen met banden van witte zandsteen. Het is een vrijstaande, georiënteerde kruiskerk met een uitgebouwd zuidelijk zijportaal. De kerk zelf is sinds 1976 beschermd als monument en werd in 1997-1998 gerestaureerd.  Het barokke interieur bevat verschillende kunstwerken uit de voormalige Antwerpse Sint-Michielsabdij.

Het project

Het project omvat de restauratie van de muurkandelaars van het Maria-altaar. Dit project kadert in de restauratie van het volledige altaar. De restauratie zal gebeuren door de firma Metafose uit Borgerhout. Zij realiseerden al meerdere gelijkaardige opdrachten met succes. 

Ook jij kan bijdragen aan dit waardevolle erfgoedproject met een gift. Jouw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een officieel attest waarmee je via je belastingen 45% van je gift recupereert.

Praktisch

  • Naam: Sint-Fredegandusgezellen
  • Rekeningnummer: BE56 7450 0887 7488 - vermelding: gift Fredegandusgezellen
  • Contactgegevens: Jan Oversteyns
    Hooftvunderlei 28
    2100 Deurne
  • Websitewww.sint-fredegandusgezellen.be