Menu

Hoe begraafplaatsen levend worden gehouden

Epitaaf

Plekken om te koesteren: ons funerair erfgoed

Begraafplaatsen zijn oorden van bezinning, rust en vaak ook van schoonheid. Ze vertellen heel wat over hoe we omgaan met de dood en bij uitbreiding met het leven. Diverse organisaties zetten zich specifiek voor ons funerair erfgoed in, zodat jij er als bezoeker van kan blijven genieten. We lichten er enkele uit voor een korte kennismaking.

Grafzerkje vzw

Grafzerkje vzw: ga mee op funeraire reis of word peter van een grafmonument

Grafzerkje vzw bestaat als sinds 2001. De organisatie werd opgericht door een groep mensen met een passie voor funerair erfgoed. Onder de leden en bestuursleden (samen meer dan 200) zijn historici en academici te vinden, maar ook een grote groep lokale spelers en vrijwilligers die zich al jarenlang inzetten voor het behoud van funeraire monumenten in Vlaanderen.

Je kan bij Grafzerkje aankloppen om tal van redenen. Zo kan je bijvoorbeeld meegaan op een van hun funeraire reizen, genieten van de bezoeken die ze organiseren, lid worden van de organisatie of peter of meter worden van een grafmonument. Daarnaast verlenen ze ook advies aan beleidsmakers en werken ze rond educatie en restauratie.

Epitaaf

Epitaaf vzw

Epitaaf vzw werd in 1984 opgericht door een groep enthousiastelingen, in de nasleep van een wet uit 1971 die een eind maakte aan eeuwigdurende concessies. Graftekens waarvan de concessie niet verlengd werd door de familie, moesten vanaf dan plaats maken voor nieuwe graven waardoor heel wat funerair erfgoed dreigde te verdwijnen.

Epitaaf wil de waarde van funerair erfgoed bij een breed publiek in Vlaanderen en Brussel bekend maken met rondleidingen, lezingen, tentoonstellingen en publicaties. De vzw verleent ook advies bij het inventariseren en evalueren van begraafplaatsen en kerkhoven en bij publicaties, tentoonstellingen, lezingen en studiedagen.

Te bewonderen in de ateliers van Ernest Salu

Tussen ca. 1870 en 1960 legde de beeldhouwersdynastie Ernest Salu I, II en III zich bij het kerkhof van Laken toe op funeraire beeldhouwkunst. Vanuit deze authentieke ateliers met prachtige wintertuin is Epitaaf actief. Sinds de vzw er haar intrek nam, is het haar doel om het monument te restaureren en te ontsluiten. De uitbouw van het Museum en Documentatiecentrum is een werk van lange adem en vergt heel wat arbeid en voortdurende inzet van vrijwilligers.

CWGC

Militaire begraafplaatsen: van de Westhoek tot Lommel

De Commonwealth War Graves Commission

In Vlaanderen vind je talloze militaire begraafplaatsen. Een van de grootste en bekendste organisaties die zich hiervoor inzet is de Commonwealth War Graves Commission.  Zij engageren zich voor de graven van de Gemenebeststrijdkrachten die tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog omkwamen, verspreid over de hele wereld. 

Een verrassende plek in het bosrijke Lommel

Als we aan Duitse oorlogsgraven in België denken, zijn de talrijke militaire begraafplaatsen in West-​Vlaanderen en Wallonië natuurlijk niet weg te denken. Maar ook in het Limburgse Lommel liggen 39 108 personen begraven, voornamelijk Duitse soldaten die sneuvelden tijdens WOII. Deze locatie is de grootste in zijn soort in West-​Europa, je kan er wekelijks rondleidingen volgen.