Menu

Archeologische site Kerkhove

Archeologische site Kerkhove
Archeologische site Kerkhove
Archeologische site Kerkhove

Prehistorisch landschap onder de Schelde

In 2015 ging een team van archeologen van de Universiteit Gent en GATE-archaeology aan de slag in Waarmaarde-Kerkhove. De aanleiding was de bouw van een nieuwe stuw langs de oevers van de Boven-Schelde. Het doel: het unieke prehistorische landschap, dat eeuwenlang meters diep bewaard lag onder de rivierklei, documenteren en bestuderen voor de graafmachines van start gingen.

Nu ruim twee jaar later is het terreinwerk afgerond en de resultaten zijn verbluffend. Uitzonderlijke ecologische informatie over een tijdspanne van meer dan 13 000 jaar, laat toe het verleden van de Schelde te herschrijven, of op zijn minst te bekijken door een andere bril.

Openingsuren

Bekijk de website om te weten te komen waar de tentoonstelling momenteel plaatsvindt.