Menu

Priorij Corsendonk

Priorij Corsendonk
Priorij Corsendonk

Middeleeuwse Priorij van Corsendonk tussen de Kempische weilanden

De Priorij van Corsendonk in de Antwerpse Kempen heeft een indrukwekkende en veelbewogen geschiedenis die begint in de veertiende eeuw. Maria van Brabant schonk in 1395 600 ha grond aan de kanunniken van Sint-Augustinus. De gebouwen die vandaag nog terug te vinden zijn op de historische site zijn de noordvleugel van het hoofdgebouw en het lekenhuis, gastenhuis en vrouwenhuis. In de jaren ’70 werd de Priorij gerestaureerd en omgedoopt tot conferentiecentrum en hotel.  

Openingsuren

Elke zondag is er een zondagsbar en de laatste zondag van de maand vertrekt er een rondleiding om 14u.

Rondleidingen kunnen ook gereserveerd worden op andere momenten.

Voor kinderen worden aangepaste gidsbeurten gegeven. 

Wat valt er te beleven?