Menu

Bokrijk wint Ultima voor Cultureel Ondernemerschap

Openluchtmuseum Bokrijk

Op  5 februari werden de Ultimas 2018 – de Vlaamse Cultuurprijzen - uitgereikt.  Bokrijk viel in de prijzen met het project ‘bokrijk brandmerkt’. 

'bokrijk brandmerkt’  neemt het dagelijks leven van vandaag als uitgangspunt om terug te blikken naar het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst. De jury van de Ultimas stelt vast dat Bokrijk mede dankzij dit project ‘ontstoft’ is. Men looft vooral de ondernemende aanpak van Bokrijk en de manier waarop de link wordt gelegd tussen de museale werking en de BKRK-merchandisinglijn, met het VAKlab als kers op de taart.

“De BKRK-merchandisinglijn is een uitgelezen manier om ons museaal verhaal kracht bij te zetten en authentiek vakmanschap tot bij de mensen thuis te brengen”, verduidelijkt gedeputeerde Igor Philtjens. “Met het diensten- en expertisecentrum VAKlab willen we bovendien het enorm potentieel van vakmanschap op economisch vlak meer zichtbaar maken. Via VAKlab geeft Bokrijk alle kansen aan vakmensen van nu, om zich te ontwikkelen tot de ondernemers van morgen.”

Blijvend investeren in vakmanschap

Bokrijk ontvangt als laureaat een geldbedrag van 10.000 euro. Deze geldprijs wordt opnieuw in vakmanschap geïnvesteerd. Met het oog op de verdere ontsluiting van het verhaal over de imkerij zal Bokrijk een studie laten uitvoeren om zicht te krijgen op de wilde bijenpopulatie en de capaciteit aan honingproductie in het museum. Zo kan men bij het groenbeleid maatregelen nemen die het bijenbestand ten goede komen. In 2020 zal bovendien de slotactiviteit van de Vlaamse ‘Week van de bij’ in Bokrijk plaats vinden.