Menu

"Het belang van Open Monumenten kan niet worden onderschat." Gustaaf Sap, voorzitter Herita

Gustaaf Sap

Gustaaf Sap volgt architecte Hilde Daem op als voorzitter van Herita’s raad van bestuur.

“Ik dank Hilde voor het nieuwe elan dat onder haar voorzitterschap werd ingezet. Ik wens hier dan ook op verder te bouwen, samen met de vernieuwde raad van bestuur en het management. We hebben de ambitie om Herita nog sterker op de kaart te zetten als een open vereniging die de hand reikt aan iedereen die met erfgoed is begaan.”

Persoonlijke betrokkenheid

Gustaaf Sap is advocaat aan de Antwerpse balie en lid van de raad van bestuur van zowel KBC Securities als Corelio. Belangrijker echter om aan het roer te komen van Herita, de onafhankelijke onroerend erfgoedorganisatie van Vlaanderen, is zijn persoonlijke betrokkenheid. Hij is al 16 jaar lang eigenaar en bewoner van een erfgoedpand in het Brugse Ommeland. Zo werd hij in zijn persoonlijke leven al geconfronteerd met alle facetten van erfgoedzorg: onderhoud en beheer, openstelling voor het publiek, beleving, … Sinds 2014 zetelt Gustaaf ook in de Algemene Vergadering van Herita, hij maakte zo de strategische herpositionering van binnenuit mee.

Gustaaf Sap
Gustaaf Sap
Voorzitter Herita

“Ik ben dan wel voorzitter van Herita, maar nog meer als erfgoedzorger vind ik dat erfgoed niet alleen dient te worden geconserveerd, maar ook geleefd en beleefd. Het belang van Open Monumenten kan niet worden onderschat. Nog meer dan vroeger is de link tussen gepassioneerde erfgoedliefhebbers en ons patrimonium nodig.”

Gustaaf Sap

Aandacht voor duurzaamheid

“Ondanks de bedreigingen waar erfgoed mee te maken krijgt, zoals afbraak en leegstand, dient het potentieel meer te worden benut. Hiervoor moeten natuurlijk de nodige middelen worden vrijgemaakt. Bijzondere aandacht moet gaan naar de duurzaamheid van de bestemming, zodat erfgoed daadwerkelijk haar plaats kan blijven innemen in de maatschappij. Maatschappelijke én economische return moeten hand in hand kunnen gaan.”

Vernieuwing met oog voor continuïteit

De raad van bestuur van Herita vzw kent een serieuze vernieuwing met oog voor continuïteit. Zowel Gustaaf Sap als Christine Claus stromen door van de algemene vergadering naar de raad van bestuur. Naast dit duo werden er 3 gloednieuwe bestuurders benoemd: Ine Mariën, Thomas Van Waeyenberge en Bart Vandesompele. Hilde Daem en Simonne Vermeylen blijven op post als bestuurder.