Menu

Molenaar gezocht

Abdijsite Herkenrode

Herita zoekt molenaar voor Abdijsite Herkenrode

Een bijzondere vacature

Abdijsite Herkenrode, abdijmolen

Over de aanwerving

Een wel erg bijzondere vacature: Herita zoekt een molenaar voor de abdij van Herkenrode. Sinds het najaar van 2019 kan de abdijmolen van Herkenrode weer malen. Dat werd gerealiseerd dankzij de inzet van Molenzorg Zuid-Limburg met financiële steun en onder begeleiding van Herita.

Om de gerestaureerde watermolen quasi voltijds te laten draaien, wil Herita een professionele molenaar aanstellen. Dat is geen sinecure, want in Vlaanderen zijn er bijna geen professionele molenaars meer. De aanwerving is dan ook zeer waardevol om het prachtige molenaarsambacht in leven te houden. Herita zal met geïnteresseerden samen een traject lopen om business plan uit te werken met drie luiken:

  • Ambacht en kennis van het vak
  • Publiekswerking
  • Educatie (voor bv. schoolgroepen)

Gediplomeerde molenaars, maar ook andere geïnteresseerden met ervaring in luik twee en drie mogen zich aanmelden.  Geselecteerde kandidaten zullen verder worden begeleid in het traject. Na aanwerving kan de molenaar als zelfstandige aan de slag op de abdijsite. Er moet geen huur betaald worden voor de molen. 

Abdij Herkenrode

Over de site

De abdijsite van Herkenrode is een soort ministadje dat meer dan achthonderd jaar geschiedenis herbergt. Herkenrode was de eerste en grootste abdij in Europa voor vrouwelijke cisterciënzers. De jongste jaren is ze dankzij vele partners zoals Herita, Stad Hasselt en Toerisme Vlaanderen omgetoverd tot een indrukwekkende plek waar toerisme, cultuurgeschiedenis, natuur en spiritualiteit samengaan. 

Zelfredzaamheid was heel belangrijk voor de cisterciënzers. De abdij beschikte over een ambachtelijke zone met een watermolen, een brouwerij, een bakkerij, een huidevetterij en een aantal werkateliers met verblijven voor het dienstpersoneel. Enkel de abdijmolen is daarvan nog overgebleven.

Watermolen en rivier

Over de molen

De vrijwilligers van Molenzorg Zuid-Limburg namen het bewegend werk van de watermolen onder handen. Er kwam een volledig nieuw rad in staal en nieuwe houten sluisdeuren. De binnenruimtes werden volledig open gelaten zodat de molenmechanismes zichtbaar blijven. De molen heeft ook een grote zolderruimte, die toegankelijk is via een hedendaagse, stalen trap.

Elke derde zondag van de maand zijn een of meerdere vrijwillige molenaars aanwezig om het maalproces te tonen aan bezoekers. Door de aanstelling van een voltijdse molenaar, zal de molen vaker kunnen worden opengesteld worden voor het publiek.

Om een idee te geven van wat het molenaarsambt inhoudt, spraken wij met Filip Devoldere. Hij is al 35 jaar molenaar in de windmolen van Hoeke in Damme, een andere site van Herita.

Kruidentuin Abdijsite Herkenrode

Kandidaatstelling & contact

Solliciteren

  • Solliciteren kan tot en met Open Monumentendag op zondag 12 september.
  • Stuur je cv en motivatiebrief naar Carolien Callewaert | +32 (0)486 48 21 27 | carolien.callewaert@herita.be. Ook voor vragen in verband met je kandidaatstelling kan je bij Carolien terecht. 

Andere vacatures

  • Klik hier voor meer vacatures van Herita.

Persvragen

  • Kathleen Engels | +32 (0)494 56 12 13 | kathleen.engels@herita.be