Menu

Na 30 jaar komt potvis Valentijn boven water in Koksijde

Navigo Valentijn Potvis

Potvis Valentijn Van Sint André wordt opgegraven

En tentoongesteld bij NAVIGO

In 1989, op 12 februari, spoelde potvis Valentijn aan op het strand Sint-André in Oostduinkerke. Het gemeentebestuur van Koksijde begroef hem op het domein van de abdijhoeve Ten Bogaerde. Het was toen al de bedoeling de 17 meter lange potvis later terug op te graven om hem tentoon te stellen. Na de proefopgravingen in 2013 werden concrete plannen gesmeed om Valentijn Van Sint André uit de grond te halen.

Binnenkort is het zo ver, op maandag 13 mei starten de werken. Diezelfde dag, om 18.00 uur, wordt een persmoment ingericht. Verwacht wordt dat een paar dagen zal worden gewerkt voordat de resten van Valentijns skelet kunnen worden vervoerd naar de UGent. De wetenschappers van de Vakgroep Morfologie van de Faculteit Dierengeneeskunde maken de resten museumklaar. Een paar jaar later wordt Valentijn dan terug verwacht in de gemeente Koksijde, het skelet zal in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum worden tentoongesteld.

Nationaal Visserijmuseum Navigo

Vinvis Leo dient als inspiratie

Om de komst van Valentijn naar het NAVIGO-museum optimaal voor te bereiden, laat het team zich onder andere inspireren door het recente succes van vinvis Leo. Hij werd door hetzelfde team experts als Valentijn verwerkt. Na zijn opmerkelijke passage in de Gentste Sint-Baafskathedraal (2017-2018) tijdens de tentoonstelling ‘Out of the Box’ van het Gents Universiteitsmuseum, kreeg vinvis Leo een permanente plaats in de gebouwen van de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke. Ook de blauwe vinvis Hope in het Natural History Museum in Londen is een voorbeeld voor het team van NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. Enkel en alleen de enorme schaal van Hope doet het publiek bijvoorbeeld stilstaan bij de wonderlijke schoonheid van de natuur, en de zorg die we hier ook in de toekomst voor moeten dragen.