Menu

Werken Belfort Ieper en Lakenhallen gaan van start

In Flanders Fields Museum

Vlaams minister Matthias Diependaele ondertekent toekenning van restauratiepremie

De grote restauratie van het Belfort en de Lakenhallen in Ieper is van start gegaan. Vlaams minister van Onroerend erfgoed, Matthias Diependaele, ondertekende op woensdag 23 september de toekenning van de restauratiepremie om het voortbestaan van de twee Ieperse erfgoedparels voor toekomstige generaties te garanderen.

Gefaseerde aanpak

In een eerste fase wordt de Belforttoren aangepakt. Hiervoor zijn ingrijpende stabiliteitswerken nodig zowel aan de binnen- als buitenkant van de toren. De architectenmaatschappij JUXTA – ÁRTER is aangesteld als architect en voert de controle uit op de werken. De aannemer is Monument Vandekerckhove.
 
Als voorbereiding werd de betonplaat gegoten voor de opstelling van de torenkraan en werd die gemonteerd op het Sint-Maartensplein. De stelling rond de toren wordt op dit ogenblik opgebouwd.  In november gaan de draak en de top van de Belforttoren (spits & lantaarn) er in hun geheel af. Tijdens de werken zal een tijdelijk dak de romp van toren tegen waterinfiltratie beschermen.
 
In 2021 gaan de werken onafgebroken verder. De 4 arkeltorens en de houten structuur van de torenspits worden in januari gedemonteerd. Ook de beiaard wordt omzichtig gedemonteerd om in juli terug te worden gezet. Tussen februari en mei zijn interne structurele werken gepland aan de verschillende vloerplaten in de torenromp. Vanaf zomer 2021 wordt de toren zowel binnen als bovendaks opnieuw opgebouwd. In het najaar worden de arkeltorens en de spits gereconstrueerd. Het einde van de werken is voorzien begin 2022.

Matthias Diependaele
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Ik ben blij dat met deze eerste schijf van meer dan twee miljoen euro steun van de Vlaamse overheid het Belfort en de Lakenhalle van Ieper in ere hersteld wordt. Al sinds de 13e eeuw staan deze gebouwen als het ware symbool voor de trotse  stad en voor onze gedeelde Vlaamse geschiedenis en identiteit. Willen we erfgoed behouden, dan moeten we het aanpassen aan hedendaagse noden voor de generaties na ons. Deze monumenten kunnen na de restauratie weer schitteren in hun volle glorie.

Meer over het Yper Museum en het In Flanders Fields Museum