Menu

Spraakmakende huwelijken: Karel de Stoute en Margaretha van York (1468)

Karel V

Tien dagen extravagant feest

Karel de Stoute, Hertog van Bourgondië, Brabant, Limburg en Luxemburg trouwde drie keer. De eerste twee echtgenotes stierven vroeg. Zijn derde huwelijk met de 22-jarige Margaretha van York, de zus van koning Edward IV, was vooral bedoeld als verbond met Engeland. De Franse koning Lodewijk XI probeerde de strategische alliantie nog te voorkomen met een lastercampagne die Margaretha wegzette als zedeloze vrouw. Karel liet zich niet vangen en tekende het huwelijks- én handelscontract.

Margaretha en haar gevolg meerden op 25 juni 1468 aan in Sluis waar haar bruidegom, diens 11-jarig dochtertje uit het vorige huwelijk en schoonmoeder Isabella van Portugal haar opwachtten. Na enkele dagen rust trok het gezelschap naar Damme, een welvarende stad die perfect tussen Sluis en Brugge in lag en daarom als ideale plek gold voor de inzegening.

In de vroege ochtend van 3 juli 1468 gaf het koppel het ja-woord in het dan pas gebouwde huis Sint-Jan in de Jacob van Maerlantstraat 13 in Damme. De bisschoppen van Salisbury, Doornik en een pauselijk gezant woonden de inzegening bij.  

Stoet van de Gouden Boom

Na Damme trok de stoet naar Brugge voor een Blijde Intrede. Het werd zo’n groot en extravagant volksfeest dat ze het in Brugge nog elke vijf jaar herdenken met de Stoet van de Gouden Boom. Duizenden kijklustigen stonden langs de kant van de weg. De hele stad hing vol wimpels en op verschillende plekken verschenen tableaux vivants die beroemde historische huwelijken uitbeelden.

Er volgden tien dagen van uitbundig vieren met riddertornooien, steekspelen en banketten. De rijkelijk uitgedoste gasten aten uit zilveren en gouden borden van de niet-aflatende stroom aan kunstzinnig uitgewerkte gangen uitgewerkt door honderden koks. 

Uilenspiegelmuseum

Wandel in de voetsporen van Karel de Stoute en Margaretha van York in Damme

Huis Sint-Jan met zijn typische hoge puntgevel is vandaag een privéwoning. In dezelfde straat nabij de Markt vind je Huyze De Grote Sterre (Jacob van Maerlantstraat 3) waarin het bezoekerscentrum en het Uilenspiegelmuseum huist. Het is in dezelfde periode en dezelfde stijl gebouwd en is wel toegankelijk voor het publiek.