Menu

Steun een erfgoedproject waar jij om geeft

Erfgoed verwerven, onderzoeken, beheren en openstellen kost handenvol geld. Dankzij giften kan jij monumenten helpen met het restaureren en openstellen van hun erfgoed voor iedereen. Een gift vanaf € 40 per jaar geeft je bovendien een fiscaal voordeel. Niet twijfelen dus!

Heb je zelf een erfgoedproject dat je wil financieren? Neem contact op met ons, we helpen je graag op weg.

Steun de erfgoedsector in crisistijden: giften worden tijdelijk aantrekkelijker gemaakt

De federale regering besliste op 12 juni 2020 om het systeem van de belastingvermindering voor giften aan te passen, als steunmaatregelen voor de coronacrisis. Daarmee wil de regering belastingplichtigen aanmoedigen om giften te schenken ter ondersteuning van vrijwilligers, ngo's en non-profitorganisaties wiens activiteiten getroffen zijn door de crisis.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde vervolgens de Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) goed. De wet verscheen op 23 juli 2020 in het Belgisch Staatsblad en trad meteen in werking.

Concreet werden twee maatregelen beslist:

  • Het percentage van de belastingvermindering voor giften geschonken in 2020 is verhoogd van 45% naar 60%. Een gift van 100 euro aan een Herita-projectrekening kost de schenker dus in realiteit 40 euro, aangezien die 60 euro via de belastingen kan recupereren. Een gift van 40 euro kost de schenker bijgevolg slechts 16 euro.
  • Het totale bedrag van de giften waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend, was tot nu beperkt tot 10% van het totale netto-inkomen van de belastingplichtige. Het percentage van 10 % is nu opgetrokken tot 20 % voor giften die in 2020 worden gedaan.

Bron:  

  • persbericht FOD Kanselarij van de Eerste Minister d.d. 12 juni 2020
  •  publicatie Belgisch Staatsblad d.d. 23 juli 2020

Steun het erfgoed en de beheerders in deze moeilijke tijden. Doe een gift op een van de Herita-projectrekeningen en geniet van het extra voordeel.