Menu

Vrijerspaleizen van de adel: Kasteel van Rumbeke

valentijn

Waar trokken edellieden en koningen naartoe om te flikflooien?

Keizer Karel had al vroeg naam gemaakt als een man die zich op zijn reizen graag aan mooie maagden vergreep. Als we zeggen dat de adel het in die tijd niet zo nauw nam met gedragsregels, trappen we een open deur in. Toch gebeurde het meestal in besloten kamers, ver van spiedende blikken. Waar trokken edellieden en koningen naartoe om eros te eren, te flikflooien en onder de lakens te foefelen?

Boudewijn en Judith

Korstondig liefdesnest van Boudewijn met de IJzeren Arm en Judith

We beginnen in de vroege middeleeuwen met een geheime liefde, een schaking en een tussenkomst van de paus.

Boudewijn I met de IJzeren Arm is de stichter van het graafschap Vlaanderen. Hij was smoorverliefd op  toen 18-jarige Judith, de dochter van koning en later keizer Karel de Kale.  Boudewijn  ontvoerde Judith in 862.  Eén van hun tussenstops tijdens hun vlucht door Europa uit vrees voor de toorn van Karel was de burcht in Rumbeke, de voorloper van het huidige Kaasterkasteel.

Judith was op die jonge leeftijd al twee keer weduwe. Ze verbleef in een klooster met het vooruitzicht de rest van haar leven in gebed te moeten doorbrengen. Ze liet zich maar al te graag ontvoeren door de jonge en viriele Boudewijn die haar meenam naar het verre Vlaanderen, een uithoek van het rijk van haar vader.

Kasteel van Rumbeke

Het jonge koppel bleef niet lang in Rumbeke, nu een deelgemeente van Roeselare in West-Vlaanderen. Ze zwierven door Europa tot in Rome waar ze hun liefde voor elkaar uitschreeuwden tegen de paus die daarop hun huwelijk inzegende. Na jaren van gemor stemde Karel - zij het met tegenzin - in met het huwelijk. Judith schonk Boudewijn drie zonen en een dochter.

Het huidige waterkasteel dateert van de zestiende eeuw. Het ligt in een mooi 18e -eeuws domein, het Sterrebos.

 

 

Lees meer sappige verhalen: