Menu

Vrijerspalezien van de adel: Hof van Busleyden

Valentijn

Waar trokken edellieden en koningen naartoe om te flikflooien?

De 29-jarige Karel III van Croÿ verwierf in 1589 het Hof van Busleyden, een prachtig stadspaleis in Mechelen dat sinds vorig jaar opnieuw werd opengesteld als museum. Hij bracht er zijn minnaressen mee naar toe, want zijn vrouw heeft de pracht en praal van het magnifieke gebouw nooit mogen aanschouwen.

Hof van Busleyden

Spanningen tussen Maria van Brimeu en de 10 jaar jongere Karel III van Croÿ

In 1581 trouwde de briljante en piepjonge militair met de superrijke weduwe Maria van Brimeu. Karel was tien jaar jonger dan zij en zeer beïnvloedbaar. Zij had sympathie opgevat voor het Calvinisme en vooral voor de Oranjes die een onafhankelijkheidsstrijd met Spanje voerden. Ze wist haar echtgenoot te overtuigen het katholicisme af te zweren en het protestantisme te omarmen. Het koppel verhuisde naar de Noordelijke Nederlanden.

Al snel kwam het tot een botsing tussen Karel en Willem van Oranje. Hun karakters waren te verschillend om door één deur te kunnen. Het kwam tot een breuk. Maria zag dit als een verraad van de goede zaak van Karel. Ze scheidde van haar man, amper drie jaar na hun huwelijk dat nog steeds kinderloos was.

Normaal erfde de man in die tijd de titels en bezittingen van zijn ex-vrouw, maar uitzonderlijk kreeg zij de toelating om haar titels en bezittingen te behouden. Maria genoot een groot moreel gezag in de Noordelijke Nederlanden. Dat pikte Karel niet die zo een groot deel van zijn inkomsten zag wegvallen.

Maria van Brimeu

Huurmoordenaars

Karel was ondertussen weer verhuisd naar de Zuidelijke Nederlanden en opnieuw katholiek. Hij spande verschillende rechtszaken aan tegen zijn ex-vrouw om zijn inkomsten veilig te stellen. Hij ging zelfs zo ver dat hij in 1586 huurmoordenaars onder de arm nam om Maria te vergiftigen. Slimme Maria doorzag het complot en ontsprong de dans.Het conflict tussen de twee sleepte jaren aan. Niet dat ze al die tijd alleen waren, beiden hielden er kortstondige liefdesaffaires op na.

Pas rond 1600 werd een overeenkomst gesloten via tussenpersonen. Maria die toen een zwakke gezondheid had, verhuisde naar Luik om dichter bij (maar niet in hetzelfde huis!) haar ‘man’ te wonen. Ze stierf in 1605 waarna hij datzelfde jaar nog hertrouwde met zijn nicht. Het Hof van Busleyden verkocht hij in 1608.

 

Lees ook