Menu

Wat als je toevallig een archeologische vondst doet?

archeologische vondst

Het kan zomaar gebeuren dat wanneer je in de tuin aan het werk bent of verbouwingswerken uitvoert dat je op muurresten of objecten stuit waarvan je vermoedt dat het om een archeologische vondst gaat. Ook wanneer je bijvoorbeeld na een fikse regenbui door een akker wandelt kan het zomaar voorvallen dat je een archeologische vondst doet. In deze gevallen gaat het steeds om een archeologische toevalsvondst.

3 dagen om je vondst te melden

Wanneer je per toeval een voorwerp opmerkt dat kennis kan opleveren over het verleden van de mens en omgeving, gaat het om een archeologische toevalsvondst. Je bent verplicht om binnen de drie dagen melding te maken van je vondst bij het agentschap Onroerend Erfgoed.

Dat kan via een digitaal formulier. Daarnaast ben je ook verplicht om de vondst en de plek waar je het gevonden hebt, te beschermen tot tien dagen na het vinden. Medewerkers van het agentschap Onroerend Erfgoed komen langs en voeren een onderzoek uit.

 

De vier geboden van archeologische toevalsvondsten

Denk je een waardevolle vondst te hebben gedaan? Houd dan rekening met de volgende vier zaken:

Meer informatie over archeologische vondsten

Meer informatie over archeologische vondsten in Vlaanderen vind je op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.