Menu

“Wij willen particulier erfgoed op de kaart zetten”

Kasteel Hex

De Kastelendag van Open Monumenten werd georganiseerd in samenwerking met de vzw Historische Woonsteden en Tuinen. Vice-voorzitter Ghislain d’Ursel breekt een lans voor particulier erfgoed.

 

Ghislain d'Ursel

“Unesco stelt dat erfgoed een ‘goed van gemeenschappelijk belang’ is. Sommige politieke partijen verwarren dit met een collectief goed, maar dat is voor ons een stap te ver. Eigendomsrecht is immers een basisrecht. Elke eigenaar  - een vzw, vereniging of een particulier – is zelf verantwoordelijk voor het in stand houden van het monument. Dat brengt veel verplichtingen met zich mee, maar helaas weinig rechten. Waarom moet de nieuwe wetgeving zo streng zijn en kan ze niet meer ondersteunend zijn voor eigenaars van particulier erfgoed?

Zolang de eigenaar verantwoordelijk is, bepaalt hij hoe en wanneer hij zijn monument wil open stellen voor het publiek. De slogan ‘Mijn huis, ons erfgoed’ past perfect in deze visie. De Kastelendag is een uitgelezen kans om particulier erfgoed aan de gemeenschap te tonen. Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals de organisatie van evenementen of filmopnames om de maatschappij een inkijk te geven in het monument, mits het recht op de privacy wordt gerespecteerd. De Kastelendag waar zes eigenaars van kastelen aan deelnamen, was alvast een heel positieve ervaring. Wij moeten meer naar buiten treden, onbekend is onbemind. We moeten particulier erfgoed meer op de kaart zetten.

Ik ben zelf eigenaar van een bovenlokaal monument (Kasteel Hex in Heers, red.). Ik organiseer al 25 jaar Open Tuindagen in juni en september op mijn domein. Daar komen telkens duizenden bezoekers op af. Zeker 80% van de bezoekers beseft niet dat het domein nog bewoond is. Daarom ook is een initiatief als de Kastelendag zo belangrijk.”